Sint Jozef en 'onderwijs anders'

"Van mijn klas, naar onze school"

Noordhoek ligt in een ‘krimpgebied’. Sint Jozef kreeg hierdoor te maken met een terugloop van het leerlingenaantal. Niets doen was geen optie. Het team besloot het roer om te gooien. Stapsgewijs werkt de school nu aan een andere opzet van het onderwijs. Een kijkje achter de schermen.


Niels Groels is directeur van Sint Jozef en van Aventurijn in Standdaarbuiten. “Mijn voorgangster hier op Sint Jozef heeft samen met het team deze beweging gemaakt met behulp van externe ondersteuning. We zijn bezig om geleidelijk uit het leerstofjaarklassensysteem te stappen. Kinderen gaan in de ochtend naar verschillende lokalen en krijgen van verschillende mensen les. De instructies zijn kort en krachtig, want je kunt niet uitlopen. Van half 12 tot 12 uur zijn kinderen bezig om alles te verwerken. Ze kunnen hierbij elkaar ook bevragen en om hulp vragen bij leerkrachten.” In de middag werken de kinderen samen in units bij wereldoriëntatie. Sint Jozef zet hierbij sterk in op onderzoekend leren en maakt gebruik van ‘TopOndernemers’, een methode voor thematisch onderwijs.

Daniëlle Dekkers, leerkracht en taalspecialist op de Sint Jozefschool, Noordhoek.

Specialisten

Daniëlle Dekkers is leerkracht van groep 5/6 en sinds dit jaar taalspecialist voor de groepen 4 tot en met 8. “Uit prognoses van de gemeente bleek dat het leerlingenaantal zou gaan dalen. De vraag is dan: kun je goed onderwijs blijven geven bij een kleine formatie? We kwamen op de gedachte ons te specialiseren, zodat je echt heel veel weet van de hele leerlijn. Met behulp van scholing zijn we ons gaan specialiseren. Ik heb een collega die heel sterk is in rekenen. Een ander heeft zich op lezen gericht. En een andere collega heeft zich verdiept in het jonge kind. Samen versterk je elkaar.”


Dat de St. Jozef het roer omgooide, komt voort uit urgentie maar ook uit een flinke dosis ambitie. Daniëlle: “Natuurlijk was de leerlingendaling een prikkel om in beweging te komen. Maar het is sowieso als professional je opdracht om steeds te blijven zoeken hoe je zo goed mogelijk onderwijs aan kinderen kunt geven. Wat hebben kinderen in de toekomst nodig? En hoe kun je dat zo goed mogelijk bieden? Je moet blijven zoeken hoe je zo goed mogelijk onderwijs kunt geven. En er is niet één oplossing.”

Vaste rekenmeester

Wout Frijters (10 jaar) zit in groep 6. Hij vertelt hoe de ochtend eruit ziet. “Ik begin hier in mijn eigen groep 5-6 om je spullen te pakken en daarna ga je naar andere lokalen voor rekenen voor drie kwartier en daarna een half uur spelling. Je komt daarna in je eigen klas om werk af te maken en ook hebben we drie kwartier taal.”


“Zoals we het nu doen is leuker. Je loopt ook tussendoor. Dat is fijn. We hebben een vaste rekenmeester, een vaste taaljuf en een vaste spellingjuf. Ze leggen alles goed uit. Vroeger hadden veel kinderen bij rekenen moeite met delen. Ik snapte het ook niet. Nu hebben we dit wel geleerd.”

“Ik vind dat het ook gezelliger is geworden op school. Je hebt nu een grotere band met andere meesters en juffen en leert ze beter kennen. In de middag werken we vaak in groepjes. Je bent dan meer met elkaar samen.”

Oplossingen

Onderwijs is nooit ‘af’. Een stelling die Niels en Daniëlle onderschrijven. “Als je blijft denken dat het alleen kan op de manier zoals het nu gaat, dan ontwikkel je niet. We zijn hier zeker nog niet klaar. Je loopt vanzelf weer tegen zaken aan waar je een oplossing voor moet zoeken. Bijvoorbeeld de tijden van de vakken. Voor het ene vak is meer tijd nodig dan het andere vak. Ook is soms meer tijd voor een hoge of juist lage groep. Dat vergt dan weer een andere inrichting van de planning”, vertelt Daniëlle.


Werken vanuit leerlijnen is een van de hoekstenen van het onderwijskundig beleid op Sint Jozef. Een hoeksteen die steeds meer reliëf krijgt. Niels: “Voor rekenen gaan we komend jaar geen methode meer gebruiken, maar gaan we lesgeven vanuit de leerlijn. Dat gaan we over een tijdje ook voor spelling doen. Verder gaan we komend jaar starten met kind-oudergesprekken. Door steeds kleine stappen te maken bereik je een steeds grotere ambitie. Al doende leer je.”

Structuur

We spreken een ouder van twee leerlingen. Hoe ervaart ze de andere opzet van het onderwijs? “Ik heb één kind dat structuur, duidelijkheid en regelmaat nodig heeft. Het was best spannend hoe het zou gaan lopen nu leerlingen meerdere leerkrachten hebben. Het is als ik terugblik heel goed verlopen en zonder struikelblokken. Eigenlijk is het ook een mooie voorbereiding op de middelbare school waar je kind ook steeds andere gezichten voor zich krijgt.”


De invoering van de nieuwe werkwijze is zorgvuldig verlopen, merkt ze op. “Voor het unitonderwijs is een werkgroep opgezet met ook deelname vanuit de ouders. Er zijn pilotweken gedraaid met de nieuwe opzet. Ouders konden hierop reageren. Het vertrouwen van ouders is gegroeid dat de school goede keuzes heeft gemaakt. Ik zie ook dat het team hier echt met volle overtuiging voor heeft gekozen en hierin investeert. Dat tekent Sint Jozef. De leerkrachten gaan er helemaal voor. Die gedrevenheid stralen ze ook uit naar de kinderen toe."


Doe mee, denk mee en praat mee: redactie@vormdebalans.nl


© 2018 Borgesiusstichting/Spelen = Leren