INTERVIEW


Een andere koers

Leerkracht TaLente, Oud-Gastel

Jac
Bastiaanse

Jac Bastiaanse over de andere koers

Al 40 jaar is hij werkzaam in het onderwijs. Naast leerkracht op TaLente in Oud-Gastel is hij actief als GMR-lid. Ook begeleidt hij als lid van de bovenschoolse werkgroep OIDS (opleiden in de school) stages van studenten van InHolland. Jac Bastiaanse over de nieuwe koers.


“Eerlijk gezegd dacht ik twintig jaar geleden al: het onderwijs klopt als systeem eigenlijk niet meer. Iedereen voor zijn eigen klas en dan differentiëren op 3 niveaus. Op TaLente zijn we bezig stapje voor stapje de manier waarop we ons onderwijs inrichten te veranderen. Met collega’s in de parallelklassen zijn we het gesprek met elkaar aangegaan. Wie doet wat? Waarom geven we als leerkrachten dezelfde vakken en sluiten we niet aan bij de kracht en affiniteit van mensen? Bij de zaakvakken hebben we afspraken gemaakt over wie verzorgt het natuuronderwijs, wie geeft aardrijkskunde en wie geeft geschiedenis? Je zet zo elkaar in je kracht en kun je meer de diepte in. En niet onbelangrijk: je hoeft dan ook maar één vak voor te bereiden en bent minder tijd kwijt aan toetsen en evalueren.” In ons gesprek noemt Jac ook nog een ander voorbeeld van vernieuwing. “We hebben kinderen laten participeren in het ontwikkelen van het aanbod. Ze hebben ideeën aangedragen voor de creatieve vakken. Die gaan we groepsoverstijgend inzetten.”

Oude en nieuwe schoenen

“Ik loop al lang mee in het onderwijs. De leerling van nu komt tot betere resultaten als de intrinsieke motivatie toeneemt. Dat kan bereikt worden door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Aandachtsbogen zijn kleiner geworden. Ook zijn kinderen veel meer visueel dan auditief ingesteld dan vroeger. Het moet dus anders. Maar je moet niet je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt! Laten we niet vergeten dat het huidige systeem ook goede leerlingen heeft opgeleverd. In mijn visie moet je ook de goede zaken van het huidige systeem benoemen en blijven benutten. Zo denk ik dat er altijd stamgroepen moeten blijven en dat het van belang is voor kinderen dat ze gezamenlijk met leeftijdsgenoten de dag openen en afsluiten.”

Couleur locale


“Het strategisch beleidsplan is ambitieus. Ik vind het een goede keuze dat het geen blauwdruk is en dat scholen de ruimte krijgen in hun eigen tempo te veranderen. De couleur locale is een gegeven waar je rekening mee moet houden. Groepsoverstijgend werken in een kleine school is iets anders dan op een grote school. Het roer rigoureus omgooien, dat werkt niet en roept weerstand op.”

“De koers die wordt uitgezet, ik sta daar voor open. ‘Het gaat goed zo, waarom zouden we veranderen. Ik vind dat een dooddoener. De wereld van nu is een andere dan van 10 jaar geleden. We zijn steeds meer een kennis- en netwerksamenleving. Wat me opvalt is dat de 21st century skills vooral in verband worden gebracht met ICT. Dat is te eendimensionaal vind ik. Het gaat ook zeker om creatief en kritisch denken. Digitale geletterdheid is veel meer dan snel op internet uit de voeten kunnen. Informatiebronnen moet je ook kunnen beoordelen.”

Grote voorbeeld

“Voor mij is de kern van goed onderwijs dat ieder kind binnen zijn mogelijkheden onderwijs krijgt. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het grote voorbeeld is voor mij het kleuteronderwijs en hoe daar kinderen benaderd worden. Het ene kind komt talig binnen, het andere kind heeft nauwelijks besef van letters. Het bestaat daar niet dat ieder kind hetzelfde programma krijgt. Die benadering moet doorgetrokken worden.”

Doe mee, denk mee, praat mee: redactie@vormdebalans.nl


© 2018 Borgesiusstichting/Spelen = Leren