INTERVIEW


De zoektocht naar beter onderwijs

IB-er Willibrordusschool in St. Willebrord

Marieke
Konings

“Leraren leggen de lat voor zichzelf heel vaak hoog. Streven naar het hoogste en voelen een grote persoonlijke verantwoordelijkheid. Als je meer gaat samenwerken met collega’s en samen gaat zorgdragen voor een grotere groep, dan word je ook veel meer dan nu samen verantwoordelijk. Mogelijk kan dat ook het gevoel van werkdruk verlagen.”


In de reflectie van Marieke Konings (IB-er Willibrordusschool in St. Willebrord) op de andere koers van de Borgesiusstichting valt frequent het begrip ‘samen’. Onderwijs anders organiseren begint in haar optiek bij de bereidheid om in dialoog te gaan met elkaar en samen een zoektocht te starten naar hoe het anders kan. Het gesprek over de doelen van onderwijs moet daarbij in haar visie niet alleen gaan over toetsen en prestaties (producten/resultaten/cito-uitslagen). Ze pleit voor meer oog voor de proceskant van het leren. “Wat zou het mooi zijn als we per kind zouden kunnen kijken naar de groei die het kind ten opzichte van zichzelf maakt.”

Teamwork

Verbeteren van onderwijs, zo benadrukt Marieke, vraagt om teamwork. “Je moet het met z’n allen doen. Van de werkvloer moet de kracht komen. Ik denk verder dat vernieuwing van je onderwijs het beste in kleine stappen kan plaatsvinden. Mijn beeld is dat op onze school bijvoorbeeld we het beste zouden kunnen beginnen bij de wereldoriënterende vakken klassendoorbrekend aan te bieden. Dat lijkt me een mooie en realistische stap.”

Het kind

Dat het anders kan en beter kan, daarvan is ze persoonlijk overtuigd. “Ik zie als IB-er dat het in het huidige systeem soms lastig is om ieder kind te geven wat hij of zij nodig heeft. De neiging die ik ook bij mezelf herken, is om je aandacht te focussen op kinderen die onderaan hangen. Kinderen die aan de bovenkant zitten, die zouden meer uitgedaagd mogen worden.”


Werken aan persoonlijke leerdoelen. Toepassing van ICT kan hieraan een grote bijdrage gaan leveren, vindt Marieke. “In de beweging die we nu binnen Borgesius willen maken, hebben we ICT echt nodig. Ik ben positief hoe we op mijn school ICT inbedden om het onderwijs adaptief te maken. In groep 5 tot en met 8 zie ik dat het werken met tablets echt vruchten afwerpt."

"We moeten oppassen alleen in termen van niveaus te denken en kinderen zo straks te gaan groeperen.”

Doorschieten

Wel waarschuwt Marieke om niet door te gaan schieten in het personaliseren van onderwijs. “Kinderen kunnen ook veel van en met elkaar leren en elkaar meetrekken. We moeten oppassen alleen in termen van niveaus te denken en kinderen zo straks te gaan groeperen. Het anders gaan organiseren van je primair proces is daarom een zoektocht naar het vinden van balans.”


In die zoektocht kunnen de clusters en het IB-netwerk een prima rol vervullen door het uitwisselen van ideeën, stelt Marieke. “Maar ik kan me ook goed voorstellen dat het heel nuttig is om buiten de eigen Stichting te gaan kijken. Ik zou zelf best op bezoek willen bij een school die met uitgangspunten van de Stichting Leerkracht werkt."

Structuur veranderen

De koers die met het Strategisch Beleidsplan is uitgezet, sluit in de ogen van Marieke aan bij wat nodig is om “het beste te halen uit kinderen”. “Leerlingen zitten nu op basis van leeftijd bij elkaar en niet op basis van onderwijsbehoeften. Passend onderwijs organiseren is daardoor wel eens lastig. Als je die structuur gaat veranderen en het onderwijs anders gaat inrichten, dan stimuleer je ook de samenwerking. De omslag zie ik al, maar je zit nog wel steeds binnen de kaders van het oude systeem met leerstofjaarklassen.”

Veilig

Die omslag moet óók omvatten versterking van de samenwerking met de peuterspeelzalen, stelt Marieke. “Als het pedagogisch handelen goed op elkaar aansluit en er een doorlopende leerlijn is, levert dat veel winst op. Ook in de samenwerking met ouders. Zij kennen hun kind het beste. Een kind moet zich veilig voelen. Dat is de basis om te kunnen leren. Hoe sneller je dat kunt bereiken, hoe sneller kinderen tot ontwikkeling kunnen komen.”

Doe mee, denk mee, praat mee: redactie@vormdebalans.nl


© 2018 Borgesiusstichting/Spelen = Leren