INTERVIEW“Ouders meenemen in dit proces”

Intern Begeleider, 't Bossche Hart, Bosschenhoofd

Joselien
Sweere

Kansen, kansen, kansen. Joselien Sweere ziet ze volop. De IB’er van ’t Bossche Hart in Bosschenhoofd geeft haar visie op de nieuwe koers. “Je hebt met je team de mogelijkheid je onderwijs echt samen helemaal anders in te richten.”


Over de doorlopende leerlijn

“Zes niveaus in een combinatiegroep. Hoe passend is dat als je naar de individuele leerling kijkt? In het huidige systeem hebben we weliswaar alle leerlingen in het vizier. En weten we waar de uitschieters naar boven en beneden zitten. Maar pas als je leerlingen echt als individu in het vizier krijgt, dan zie je waar ze in hun ontwikkeling zitten en kun je daar op aansluiten. Zie je bijvoorbeeld dat een groep 4 leerling de stof van rekenen al beheerst, dan kun je daar op doorpakken en echt daarop aansluiten. Ik ben ervan overtuigd dat je veel meer voor een kind kunt betekenen, als je het leerstofjaarklassensysteem loslaat en de verantwoordelijkheden breder trekt in het team.”

Over ‘veranderen van onderaf’

“De verandering moet van onderaf komen. Dat het anders kan en anders moet dat vraagt op de eerste plaats om bewustwording. Kritisch durven kijken naar waar we nu zitten in het onderwijs. De vraag die je dan stelt is: ‘Zoals ik nu werk, kan ik dan echt aansluiten bij ieder kind?’ Ik denk niet dat iedere leerkracht daar nu volmondig ‘ja’ op kan zeggen. Het mooie is dat de teams ruimte krijgen om het onderwijs anders in te richten. Als het lukt om met je team op hetzelfde spoor te komen, ja dan ben je echt een sterk team. Daarom is het belangrijk te investeren in de ontwikkeling van een visie. Je moet als team echt weten waarvoor je staat.”

Over kennisdeling

“We kunnen veel van elkaar leren. Expertises delen binnen het team. Elkaar advies vragen. Het zijn soms ogenschijnlijk kleine dingen die het onderwijs kunnen verbeteren. Kennisdeling is een kwestie van doen en van een andere ‘mindset’. Je kwetsbaar durven opstellen en je vragen bij anderen durven wegleggen. Trek de kennisdeling ook breder. De clusters zijn nog in ontwikkeling. Het is nog pril. Vooral de directeuren zijn nu betrokken. Dat moet meer richting de werkvloer gaan.”

Over ouders

“Niet alleen voor leerkrachten maar ook voor ouders geldt dat het lastig is om een systeem los te laten waarin je al zo lang werkt. We moeten onze ouders echt meenemen in dit proces van onderwijsvernieuwing. Dat begint met uitleggen waarom we dit doen. Ouders duidelijk maken dat we echt de individuele ontwikkeling van hun kind voorop stellen. Dat we door ons onderwijs op een andere manier te gaan organiseren beter bij de behoeften en talenten van kinderen kunnen aansluiten. Praatjes vullen geen gaatjes. Als we dat concreet maken via kleine stappen, door bijvoorbeeld te gaan werken met een portfolio, dan heb je een insteek die ouders meeneemt.”

Doe mee, denk mee, praat mee: redactie@vormdebalans.nl


© 2018 Borgesiusstichting/Spelen = Leren