Borgesius en Spelen = Lerendag 2018

12 oktober, thema: 'Onderwijs Anders'

Zet ’t alvast in je agenda: 12 oktober, Borgesiusdag 2018. Een dag voor alle medewerkers in Het Turfschip in Etten-Leur. De Borgesius en Spelen = Lerendag staat geheel in het teken van ‘Onderwijs Anders’.

Wees erbij!

Op 12 oktober nemen inspirerende sprekers en denkers ons mee en delen ze hun inzichten en praktijkervaringen met het anders organiseren van onderwijs. In workshops worden onderwerpen uitgediept als ‘motivatie en autonomie van het kind’, ‘feedback geven aan kinderen’ en ‘rekenonderwijs vanuit doelen’. Workshopleiders zijn onder meer Kris Verbeeck (M&O-groep) Maaike Verschuren (SLO) en Monique Aarts (directeur BS De Borne). Ook het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs in Leuven en Piet Gorter, expert schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie, zullen bijdragen gaan leveren. Uiteraard krijgen ook onze eigen kinderen en collega’s een podium om hun praktijkverhalen te delen over het anders organiseren van onderwijs.

Uitwisseling en reflectie

De organisatiecommissie bestaat uit Manfred Werger (directeur Bukehof, Oudenbosch), Stefanie Melissen (onderwijskundig teamleider Uniek, Hoeven) en Jos Krebbekx (bestuursvoorzitter Borgesiusstichting/Stichting Spelen=Leren). De organisatiecommissie licht alvast een tipje van de sluier op. “Het wordt een dag die prikkelt tot uitwisseling en reflectie. Het programma is zo opgezet dat de inzichten en ervaringen die je in de loop van de dag opdoet actief gaat delen met je eigen team. Bij de afsluiting kunnen zo concrete verbindingen worden gemaakt met je eigen schoolontwikkeling. Het gaat dan om vragen als ‘Wat nemen we als team mee van wat we vandaag hebben gehoord?’ ‘Hoe plaatsen we dat dan in onze ambities?’ ‘Wat willen we vasthouden en wat willen we als team verder gaan verkennen na deze dag?'

Veel te halen

De organisatiecommissie blikt met enthousiasme vooruit naar de 12e oktober. “Het wordt een dag waarop voor iedereen veel te halen is. Dat geldt zowel voor scholen die al bezig zijn met het anders inrichten van hun onderwijs als voor scholen die zich nog aan het oriënteren zijn. We willen alle deelnemers inspireren bij het verder nadenken over hoe we nu het onderwijs organiseren en wat nieuwe mogelijkheden zijn voor je eigen school. Doen we de goede dingen voor onze kinderen en doen we dingen goed? Kortom een impuls aan het gesprek over ‘goed onderwijs’.”


Verdere informatie volgt. Noteer alvast 12 oktober, Het Turfschip Etten-Leur: Borgesius en Spelen = Lerendag 2018.

Doe mee, denk mee en praat mee: redactie@vormdebalans.nl


© 2018 Borgesiusstichting/Spelen = Leren